Stiltewandeling in het donker: een met de natuur

‘Wat is dat?!’ ‘Een uil,’ antwoord ik. Ze is heel dichtbij, een luide doordringende roep. Voor dochter, die synesthesie heeft, krijgt het geluid een extra dimensie doordat ze er kleur bij ziet. We blijven staan en wachten of we de vogel nog een keer horen. Nog één keer de typerende roep van een uil, daarna is het weer stil. We lopen langzaam door in de schemering, en als vanzelf gaan we fluisteren en uiteindelijk vallen we helemaal stil.

Dicht bij het huisje, waar we dat weekend logeren, horen we allerlei geluiden in de hoge bomen die eromheen staan. Vallende regendruppels, een dier of vogel, dennenappels? We zien het niet.

Het donker verdicht zich, de nevels die daarvoor nog zo geheimzinnig over de weilanden dansten, zijn  niet meer zichtbaar. We blijven nog even buiten staan, genietend van de stilte, de ruimte, de geur van buiten. Daarna gaan we naar binnen, en steken de houtkachel aan.
Zintuiglijke ervaring
Het is bijzonder in het donker in de natuur te wandelen, in de schemering of echt in het duister. Je loopt anders, zoekend, luisterend, alle zintuigen alert. Het is logisch om stil te zijn, zodat je de onzichtbare wezens in het bos of de duinen niet verstoort.

Duistere stiltewandeling in Frankrijk
De eerste keer dat ik met een groepje zwijgend in het donker door het bos liep, vond ik het heel spannend. Ik zag totaal niets en ik liep achteraan. Zouden de anderen doorhebben wanneer ik achterblijf? Hoe vind ik dan mijn weg terug? Ik ken dit bos niet. Gelukkig zag ik glimpen van het lichte haar van onze begeleidster. Een houvast.

Uiteindelijk wende ik aan het donker, onderscheidde heel langzaam iets meer. Mijn voeten tastten de grond af, waar kan ik mijn voeten zetten? Het lopen werd zekerder. 

In de zomer hoorden we bij het ochtendgloren de vogels losbarsten in een uitbundig gezang. Nog nooit had ik dat zo luid gehoord. Vanuit stilte vogelgezang.

Deel van de natuur
In stilte buiten lopen in het donker is een bijzondere ervaring. Het is essentieel dat je dat met eerbied doet. Je bent te gast in een gebied, dat in het donker het domein is van de dieren. Laat het gebied aan je wennen, laat de dieren aan je wennen, wen zelf aan het donker. Dan ervaar je des te beter dat je als mens deel uitmaakt van de natuur.

Stiltewandeling in Middenduin
Op de website van Nacht van de nacht staan allerlei activiteiten vermeld die op zaterdag 26 oktober in het donker plaatsvinden. Er worden ook stille activiteiten georganiseerd, stil in het donker, een ervaring! Zo kun je met mij in stilte meewandelen door Middenduin, een gebied van Staatsbosbeheer dat normaal gesproken niet toegankelijk is na zonsondergang. Deze avond wel, na toestemming van de boswachter.

© Janny ter Meer
info@jannytermeer.nl 
September 2019